Mobirise

DEVELOP 2 CREATE

Het samenbrengen en managen van wereldwijde kennis, deskundigheid en mensen om uw business strategie te realiseren.

Mobirise

Als individu en als onderneming waarde creëren voor je omgeving. Daarbij gaat het om het creëren van een duurzame waarde voor klanten, medewerkers, leveranciers en aandeelhouders. Maar ook voor de generatie na ons. We maken onderdeel uit van een global society waar kansen liggen die we moeten benutten. Met Develop2Create richten we ons op het bouwen van partnerships, op basis van mogelijkheden die er wereldwijd zijn en ontwikkelen we samenwerkingsvormen over landsgrenzen heen.

Mobirise


Diensten Develop 2 Create

Support bij internationaal samenwerken Develop 2 Create helpt bij het doen van business met een internationaal karakter. Veel mensen, met een verschillende cultuur achtergrond, moeten op het juiste moment betrokken zijn, als het gaat om het tot stand brengen van opdrachten met een internationaal karakter. De Klant wil de beste diestverlening tegen een goede prijs De leverende organisatie wil goede dienstverlening kunnen bieden, de sales organisatie wil een mooie orde, de legal afdeling wil dat er geen grote risico’s worden gelopen en senior management wil tijdig betrokken worden en altijd snelheid.

Mobirise

Visie Develop 2 Create

Om iets nieuws te creëren moet je nieuwe kennis, vaardigheden ontwikkelen en investeren in de vernieuwing van je bedrijf. Dat is de overtuiging en ervaring van de mensen achter De2C. Als je je als bedrijf blijft ontwikkelen, kun je innoveren en nieuwe diensten creëren. De nieuwe dingen die je als individu, bedrijf of samenleving voor ogen hebt, bereik je alleen als je de ander, de klant, de medewerker, je business partner, ja zelfs de wereld, toegevoegde waarde weet te leveren.
Dit werken aan een toekomstvisie gaat nu eenmaal nooit zonder zelf een ontwikkeling door te maken.

Mobirise

Yungo 

Yungo ondersteunt de onwikkeling van Breedband Netwerken in Europa. Wij zijn er van overtuigd dat dit de digitalisering van de Economie versterkt en daarme de positie van Europa in de wereld. Yungo heeft de ambitie om breedband netwerken van de toekomst te ontwerpen met innovatieve tooling, processen en excellente mensen.
We geloven dat dit alleen gedaan kan worden in partnership met relevante marktpartijen.
In maart 2018 is ConnectEU2Create van naam veranderd  en gaat verder als Yungo.

Delfts blauw is een type faience (aardewerk) met blauwe decoratie, dat traditioneel in Delft wordt vervaardigd. Het ontstond aan het einde van de 16e eeuw als goedkoop alternatief voor het blauw-witte Chinese porselein. Het Delfts blauw werd in korte tijd zeer populair en beleefde een bloeiperiode in de periode 1650-1750, toen er in Delft een honderdtal aardewerkfabrieken actief waren. De industrie werd omstreeks 1800 weggevaagd door goedkoper aardewerk uit met name Engeland (Staffordshire). Tegenwoordig is er nog maar één fabriek in Delft die ‘echt’ Delfts blauw produceert. Andere soorten Delfts aardewerk zijn het meerkleurige Boerendelfts en het Delfts wit.
Delfts blauw staat voor ons als symbool voor Internationaal samenwerken en Hollandse Innovatie.

Mobirise