free responsive website templates

Visie

Om iets nieuws te creëren moet je nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen. Dat is de overtuiging en ervaring van de mensen achter De2C.

Werkwijze De2C nader ingevuld

Om iets nieuws te creëren moet je je blijven ontwikkelen. Dat geldt voor een individu, een organisatie maar ook een samenleving . Als je je ontwikkelt is het van belang ook iets nieuws te creéren .Dat is de overtuiging en ervaring van de mensen achter De2C. Als je je als bedrijf blijft ontwikkelen, kun je innoveren en nieuwe diensten creëren. De nieuwe ambities die je als individu, bedrijf of samenleving voor ogen hebt, bereik je alleen als je aan de ander, de klant, de medewerker, je business partner, ja zelfs de wereld, toegevoegde waarde weet te leveren.
 
We zien de wereld als ons werkveld en bouwen vanuit onze verantwoordelijkheid mee aan de toekomst van bedrijven en instellingen in Nederland en West Europa. Samen met en voor hen verkennen we de kansen die Global Sourcing hen biedt. Vanuit een Global Human Resource Model ontwikkelt en coacht De2C, leiders, gericht op het realiseren van een nieuwe toekomst voor henzelf, hun business en de maatschappij. We werken “future driven “ ofwel vanuit een toekomstperspectief kijken we naar de vraagstukken van vandaag.
 
Wat we ontwikkelen:
De2C richt zich op Global Sourcing en Executive Coaching. Vanuit de even simpele als verstrekkende gedachte dat ieder mens, iedere organisatie deel uitmaakt van een groter geheel onderzoeken we de mogelijkheden van samenwerking , andere culturen met relevante kennis en deskundigheid, verbinden we en creëren we zakelijke kansen dievoor alle partijen voordeel opleveren. Op individueel niveau en voor de betrokken organisaties en instellingen.
 
Belangrijke sourcing vraagstukken waarbij wij onze klanten helpen zijn: Wat kan en wil ik met mijn eigen Human Resources doen? Wat doe ik samen met anderen ? En waar in de wereld doe ik dat? Hoe doe ik dat effectief? Hoe haal ik meer waarde uit mijn huidige partnerships? Hoe helpt het in het bereiken van mijn business doelstellingen en worden mijn klanten er beter van?

Voor De2C is globalisering een uitgangspunt, om de kansen te benutten die de wereld voor velen biedt. In plaats van te beschermen tegen de (buiten)wereld, voegen we waarde toe voor alle partijen. Dat doen we vanuit leiderschap ,coachend, lerend, adviserend, zelf- en omgevingsbewust, maar vooral future driven, dat wil zeggen sterk gedreven vanuit een visie op de toekomst.

Voor De2C betekent Leiderschap, Global Leadership en schept het de verantwoordelijkheid om letterlijk over grenzen heen te kijken, anderen mee te nemen in ontwikkelingen en daardoor kansen te creëren. De2C is gericht op het creëren van de nieuwe mogelijkheden en resultaten ,die deze manier van werken met zich meebrengt en neemt ook verantwoordelijkheid in het bereiken van uw business doelstellingen.

Om voor u en uw bedrijven een nieuwe toekomst te creëren, zetten we een breed pakket aan middelen in. Zo ondersteunt De2C u en uw organisatie bij het verkennen van de mogelijkheden van Global sourcing, door het organiseren van Zakelijke studie reizen, bij het neerzetten van uw sourcing strategie, het begeleiden van het sourcing traject en het realiseren van de beoogde resultaten van uw partnership. Dit doet De2C via Business advies, Management consultancy, Interim management, Coaching, Zakelijke studie reizen en Management van Issues bij Sourcing.

Onze ervaring met global sourcing is dat effectief intercultureel samenwerken meer oplevert dan werken in mono culturele teams. De manier waarop De2C deze interculturele samenwerkingstrajecten vormgeeft, werkt wederzijds respect en begrip voor elkaars cultuur, waarden, beliefs en behavior, in de hand. Tegelijkertijd ervaren wij iedere keer weer dat organisaties die op deze manier gaan werken ook de waarden van zichzelf, de eigen cultuur en het eigen bedrijf ontdekken en ontwikkelen.