amp template

Diensten

Develop 2 Create weet op basis van ervaring wat het betekent om nieuwe internationale dienstverlening te introduceren. Wij helpen u graag bij het maken van een plan en de invoering.

Business advies

Het verkennen van de mogelijkheden die Global Sourcing biedt voor het behalen van uw business doelstelling door gebruik te maken van wereldwijd aanwezige kennis, inzet en deskundigheid

Management consultancy

Het neerzetten van uw sourcing strategie

Interim en Programma management

Het succesvol begeleiden en realiseren van het sourcing traject

Coaching en advies bij persoonlijke en teamtransformaties

Executive Coaching met het accent op Global Leadership,
Leadership bootcamp ter voorbereiding op het managen van beoogde veranderingen

Zakelijke studie reizen

Zakelijke studiereizen, zijn meer dan ontmoeten, ontdekken, leren en (zelf) groeien

Management van Issues bij Sourcing

Het realiseren van de beoogde resultaten van uw partnership.


Develop 2 Create
Support bij internationaal samenwerken Develop 2 Create helpt bij het doen van business met een internationaal karakter. Veel mensen, met een verschillende cultuur achtergrond, moeten op het juiste moment betrokken zijn, als het gaat om het tot stand brengen van opdrachten met een internationaal karakter. De Klant wil de beste diestverlening tegen een goede prijs De leverende organisatie wil goede dienstverlening kunnen bieden, de sales organisatie wil een mooie orde, de legal afdeling wil dat er geen grote risico’s worden gelopen en senior management wil tijdig betrokken worden en altijd snelheid.


 
Op basis van onze ervaring, diversiteit in culturen, klant processen, rollen en taken weten wij wanneer er wat en waar moet gebeuren. Dit doen we voor verschillende klanten in internationale markten en delivery modellen. Hierbij zetten we graag een plan op, met een concrete aanpak. Maar beter nog, we werken met u mee, aan een concrete opportunity. Op basis van de internationale praktijk leren we met elkaar en verbeteren we te samen om succes te hebben.

Global markt benadering
Introductie van nieuwe producten en diensten op de global markt vraagt veel van uw organisatie. Veel mensen zijn betrokken bij de introductie van een nieuwe dienst. Voor een succesvolle introductie dienen de persoonlijke en zakelijke doelstellingen op een juiste manier op elkaar te worden afgestemd. Zeker als het gaat om een internationale introductie van een nieuwe dienst kan dit een complex vraagstuk zijn. De multi culturele samenwerking vraagt om een speciale aanpak, met respect voor elkaars achtergrond en werkwijze, maar gelijk een duidelijke aanpak en doelstelling naar de toekomst.


Global sourcing
Develop2Create weet welke bedrijfsactiviteiten waar in de wereld kunnen worden uitgevoerd. De organisatie is op de hoogte van de aanwezige kennis en deskundigheid en is in staat te schakelen tussen verschillende culturen en werelddelen. Develop2Create adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van sourcingvraagstukken. Zij geeft zij advies over uitbesteding van werk naar andere landen en adviseert over specifieke organisaties die dat werk kunnen doen.

Om global sourcing te realiseren is een mentaliteitsverandering nodig. Een bedrijf moet bereid zijn te veranderen en stappen te zetten. Om die reden richt Develop2Create zich ook op coaching. Zij koppelt global sourcing aan coaching en begeleidt zowel managementteams als individuele leiders en managers.