html templates

Pellikaan

Stichting de Pellikaan ondersteunt jongeren uit Nederland met het opdoen van ervaring wat het betekent om in samenwerking met jongeren uit een andere cultuur activiteiten uit te voeren in een land in ontwikkeling of in Nederland.

Mobirise

Stichting “de Pellikaan”

Stichting de Pellikaan ondersteunt jongeren uit Nederland met het opdoen van ervaring wat het betekent om in samenwerking met jongeren uit een andere cultuur activiteiten uit te voeren in een land in ontwikkeling of in Nederland.

Activiteiten zijn gericht op goede doelen waar mensen op korte termijn voordeel aan beleven. Deze activiteiten worden projectmatig uitgevoerd en dienen in een beperkte periode een concreet doel te realiseren.

De Pellikaan werkt vanuit de overtuiging dat de wereld een "global society" is waarin veel met elkaar samenhangt en een werkelijk doorleefde samenwerking randvoorwaardelijk is voor wederzijds begrip en het gezamenlijk realiseren van een duurzame samenleving.

Het is mogelijk om via deze site te exposeren, prominent bovenin de site. Daarvan zal 10% van de verkoop via de site gaan naar stichting de Pellikaan.

Natuurlijk is het ook mogelijk op een andere manier bij te dragen aan de foundation, bijv. door giften.
Mocht u geïnteresseerd zijn om als sponsor op te treden, weten van een geschikt project of graag aan een project deelnemen, stuur dan een email naar info@depellikaan.nl